martes, 31 de enero de 2012

Treball trimestral FÍSICA I QUÍMICA 2a avaluació- Activitat 2

Activitat-2

  1. Resumeix els aspectes indicats a classe dels punts 3, 4 i 5 del tema 9 del llibre de Física i Química.
  2. Investiga una mica el món del petroli, principal font d’hidrocarburs. Destaca en la teva explicació el procediment d’extracció, refinament i els derivats que s’obtenen i els seus usos.
  3. Investiga i explica els tipus i usos del PVC, així com els problemes mediambientals que genera.
Aquesta segona activitat s'ha de lliurar, com a màxim, el dia 22 de febrer a l'email jeronimo@immaculadapm.com.

No hay comentarios:

Publicar un comentario