lunes, 23 de enero de 2012

Aspectes per treballar amb el full de càlcul

Aspectes que s’han de controlar:
 •   Nom de les fulles
 •   Inserir fulles noves
 •   Canviar ordre de les fulles
 •   Format de text
 •   Format de files i columnes
 •   Hipervincles 

 • FÒRMULES
  • Introducció de fórmules senzilles amb +, -, x i /
  • L’ús del $ per copiar fórmules o Funcions específiques:
   • suma
   • promig
 • GRÀFICS: 
  • Fer gràfics a partir d’una taula de dades
  • Tipus de gràfics
  • Format dels eixos i llegenda
 • Exportar a un document informació d’un excel

No hay comentarios:

Publicar un comentario