martes, 24 de enero de 2012

Treball trimestral FÍSICA I QUÍMICA (2a avaluació)

El treball trimestral d'aquesta avaluació consta de diferents activitats breus. La primera és aquesta:

Activitat-1

Lectura i resum del text “La ciència a través de la història” (pàg 12-13)
•    Resum en un document word o similar.
•    Activitats 1,2,3 de la pàg 13
•    Data de lliurament límit per email (jeronimo@immaculadapm.com): 8-2-12
•    Lletra Times New Roman 12 , interlineat 1,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario